WELKOM

Op één of andere manier ben je op de site van '@ctu@' terecht gekomen. Van harte welkom!

Deze site ondersteunt één van de nieuwe ICT-projecten voor het schooljaar 2007-2008 en wordt georganiseerd vanuit de gemeentelijke basisschool 'De Waterleest' uit Eppegem (België). Het is gericht naar de leerlingen van het 6de leerjaar (groep 8) van het basisonderwijs.

Actualiteit verovert stilaan een belangrijke plaats in het onderwijsgebeuren. De moderne communicatiemiddelen maken dit alleen maar toegankelijker. Het leek dan ook leuk om hier een project rond uit te werken.

Met het project '@ctu@' wordt er over de landsgrenzen heen gekeken naar wat er zoal gebeurt in de wereld. Door middel van een weblog wordt het nieuws niet in de huiskamers, maar in de diverse klaslokalen gebracht. Je zal zien dat ICT ook op dit gebied een hele verrijking kan betekenen.


Kristof De Loose
ICT-coördinator - GBS De Waterleest Eppegem